حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید مطهری

نمي شود بگوييم شوهر سهم بيشتري دارد يا زن سهم بيشتري دارد، نه ، هر دو در حفظ اين بنيان و در حفظ اين اجتماع دو نفره ، که بعدها به تدريج زياد مي شود ، نقش دارند . امام خامنه ايتاريخ : 1395/06/10 | | نویسنده : |


  • paper | پارک ایران | تازیانه